Il·lustració del personatge Almogàver, dibuixada i entintada a mà i acolorida amb Photoshop.