Il·lustració digital, sobre el personatge del Capità Amèrica.