Il·lustració dedicada al dia de la mare on es veu la cadena que formen una Àvia que representa el passat, una mare de mitjana edat que representa el present i una filla, que representa el futur. L’he titulada “Per el que has estat, pel que ets… i pel que seràs.” En referència a aquest mateix vincle al que feia referència.