Il·lustració mixta, dibuixada a mà i acolorida amb Photoshop per conmemorar el dia internacional de la Dansa. Representa una ballarina ballant clàssic amb l’univers, per destacar la transversalitat i el fet universal de la disciplina mateixa.