Il·lustració dedicada al dia internacional de la infermeria. Sobretot per l’esforç que està dedicant tot el sector sanitari amb la pandèmia del Covid-19. Dibuixada amb grafit i acolorida amb Photoshop.