Il·lustració del personatge Jack Sparrow, realitzada amb Photoshop i tauleta digital.