Il·lustració del personatge capdal Jaume I, dibuixada i entintada a mà i acolorida amb Photoshop.