Il·lustració basada en el personatge de còmic Spiderman. Realitzat amb Photoshop.