Il·lustració realitzada digitalment sobre el personatge de Batman.